Nytt ESF-projekt beviljat, IPS

Europeiska socialfonden har beviljat Actíva medel till ett projekt som heter Steg för steg, IPS 2.0 och pågår 1 mars 2021 – 28/2 2023.

Mål och syfte med projektet är att  utveckla och anpassa IPS-metoden för en ny målgrupp, personer med autismspektrumtillstånd,  samt att tillföra socialt stöd och utveckla efterföljandestöd, dvs att lägga mer fokus på att behålla jobbet. Vilken typ av stöd behöver det vara, hur ska omfattningen se ut och hur ska det efter projekttiden kunna bli en del av metoden?
Under projekttiden ska ett samarbete med Regionens vuxenhabilitering byggas upp, där ofta målgruppen finns, samt med kommunernas socialpsykiatri och dagliga verksamhet, för att skapa fler vägar ut i arbete för målgruppen samt uppmärksamma och samordna socialt stöd och efterföljandestöd. En ambition är även att utveckla Peer support, i samverkan med brukarorganisationer och Fontänhuset som ytterligare en metod för att öka möjligheterna för den enskilde till arbete, studier och egen försörjning.
Samarbetsparter i projektet är Region Örebro län, Örebro kommun, Fontänhuset och Autism- och Aspergerförbundet. Projektintressenter är Finsam Örebro-Lekeberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Läs gärna mer under pågående projekt.
 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund