HBTQI-diplomering

Actíva är nu en HBTQI-diplomerad organisation! För att bli diplomerad krävs följande:

* Digitalt utbildningstillfälle för varje anställd

* Gemensam utbildning av all personal (minst 90% närvaro)

* Självreflektionsuppgift

* Arbete med utvecklingsuppgift och handlingsplan med åtgärder

* Uppföljningsmöte med utbildaren

Regioner i samverkan, som består av Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköping, Sörmland, Örebro och Östergötland, erbjuder hbtqi-diplomering för grundläggande hbtqi-kompetens i syfte att förbättra bemötandet av, och arbetsmiljön för hbtqi-personer.

Målet med utbildningen är att:

* ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården eller andra verksamheter.

* alla ska känna sig välkomna att arbeta i verksamheten oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Konceptet är utvecklat av Västra Götalandsregionen.

 

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund