Arbetsspår – artikel i Nerikes Allehanda

Arbetsspår vill hjälpa unga att hitta in på arbetsmarknaden

29 maj 2022 07:12   Text av Ida Vaske

Ungdomar som inte når gymnasiebehörighet kan gå introduktionsprogrammet. För den som efter ett par år där fortfarande inte når behörighet pågår nu projektet ”Arbetsspår”.
– Det här är en otroligt viktig grupp att jobba med, säger projektledaren Jessica Molin.

Jessica Molin, personalvetare på Activa och projektledare för Arbetsspår.  Bild: Ida Vaske

Arbetsspår handlar om att ha ett utbildningsalternativ som är riktat direkt mot arbetslivet. På en vecka har eleverna två dagar praktik på en arbetsplats, en dag med arbetsmarknadskunskap och två dagar där de läser kärnämnen i skolan.
– Det bygger på behov som skolorna själva ser och riktar sig till dem som har svårt att nå behörighet till de nationella programmen, säger Jessica Molin.
Annons
Det är stiftelsen Actíva som står bakom projektet som pågått nu under två läsår. Ungefär 80 ungdomar på fem gymnasieskolor i länet har varit en del av arbetsspår.
– Hos många av eleverna ser vi en ökad motivation, kunskap, erfarenheter och närvaro. Men det skiljer sig såklart åt då det finns många olika orsaker till varför man inte nått målen i grundskolan, säger Jessica Molin.
Gymnasieskolorna som är med i projektet har jobbat på olika vis, på en del skolor är arbetsspår-eleverna en egen klass, i andra är de integrerade med övriga på IM.
För att få en individanpassad utbildning så har man gjort en kartläggning av varje elev och praktikplatserna letas fram utefter deras intressen. Jessica Molin ger några exempel på praktikplatser inom projektet:
– Det kan vara allt möjligt: handel, förskola, lager, verkstäder.

Arbetsspår finansieras av Europeiska socialfonden.
– Generellt har vi fått positiv respons från både skolor och elever. Alla skolor har sagt att de kommer implementera vissa delar av arbetsspår i den ordinarie verksamheten, när projektet avslutas, säger Jessica Molin.

Fakta
Här testas arbetsspår
• Alléskolan, Hallsberg.
• Lindeskolan, Lindesberg.
• Möckelngymnasiet, Karlskoga.
• Pihlskolan, Hällefors.
• Virginska skolan, Örebro.
Även region Örebro län är en del av projektet. Arbetsspår avslutas till årsskiftet.

 

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund