Actíva med i studie

Igår fick Actíva i Hallsberg besök av Maria Karlsson som på uppdrag av UHR (Universitets- och högskolerådet) håller i arbetet med en studie som ska genomföras under året kring arbetsplatsförlagt lärande i utlandet. Maria ska även besöka fem gymnasieskolor för att intervjua personal om utlandspraktik. Activa valdes ut till studien som en av få aktörer i landet med lång erfarenhet av att anordna utlandspraktik för personer med funktionsnedsättning.  Maria, som genomför studien, hade vid ett möte i våras på UHR i Stockholm fått möjlighet att ta del av projektledare Åsa Engströms presentation av Activas modell som möjliggör utlandspraktik för målgruppen och därmed inkluderat även Actíva i studien.

Intervjun innehöll exempelvis frågor om vilken betydelse utlandspraktik har haft för deltagarna, om lärdomar vi dragit, utmaningar och metoden vi arbetar enligt.

På bilden ses från vänster Lena Ståhl och Lasse Rickardt från Actíva, Staffan Karlsson, specialpedagog på Alléskolan/SUF samt Maria Karlsson. Bilden tagen av Åsa Engström.

 

DSC_0483

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund