Actíva + Jobb i sikte = sant

Actíva  har tagit över  projektet Jobb  i sikte som nu är  en del av Actívas verksamhet.

Jobb i sikte har varit ett mycket framgångsrikt projekt som drivits av Örebro kommun i samverkan främst med arbetsförmedlingen. Verksamheten har gett bra resultat och varit mycket uppskattad och uppmärksammad över landet. Se film här: Jobb i sikte 

Projektet är nu slut och både kommunen och arbetsförmedlingen var mycket angelägna om att det lever vidare som ordinarie verksamhet och att metodiken får spridning.

Jobb i sikte vänder sig till avgångselever i gymnasiesärskolan och har utvecklat ett stöd för introduktion och etablering långsiktigt på arbetsmarknaden.  Stödet har startat under skoltiden och med finansiering från arbetsförmedlingen fortsatt efter anställning med beslut om personligt biträde.

Konkret handlar det om att personalen nu är anställda av Actíva, att samverkan med kommunens gymnasiesärkola fortsätter och att samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter och förhoppningsvis utvecklas på samma sätt i hela länet. Actíva tar också över det pågående stödet till dem som fått anställning.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund