Actíva har beviljats tre nya projekt

Pressmeddelande

Stiftelsen Actíva har beviljats projektmedel av Europeiska Socialfonden med drygt 31 miljoner kronor för att bedriva tre projekt. Två projekt kommer bedrivas under perioden mars 2023-mars 2026 och ett projekt inom ramen för Care som kommer bedrivas med start den 15/12 och fram tom 30/9–2023.

Projektet #Framtid vänder sig till unga vuxna som varken arbetar eller studerar, eller ungdomar som riskerar att hamna utanför. Projektets samarbetspartners är Örebro kommun, Kommunala Aktivitetsansvaret, Grundskolan OP City, Gymnasieskolans Individuella program på Virginska, Örebro Folkhögskola, Fontänhuset, Västerporten och Region Örebro Län.

Projekt IPS-integrering i vårdteam är ett samarbetsprojekt som kommer att bedrivas på Psykosvårdens öppenvårdsmottagning i Region Örebro län. Stiftelsen Activa och Fontänhuset i Örebro kommer att erbjuda stöd till arbete eller studier enligt IPS-metoden. En forskare och en doktorand från Örebro universitet kopplas till projektet för att genomföra en vetenskaplig studie om den integrering av IPS-metoden i vårdteamet som ska ske från projektstart. Studiens resultat kan utgöra ett beslutsunderlag för bredare satsningar på att tillgängliggöra IPS och på sikt underlätta en implementering inom psykiatrin.

Projekt Care – KIAS vänder sig till ukrainska kvinnor och kommer bedrivas tillsammans med KIAS- stick och virkgrupp. Projektet ska bistå kvinnorna med att hitta vägar ut på arbetsmarknaden, börja studera eller starta eget företag samt utbilda i svenska språket.

Vi är oerhört glada att få möjligheten att kunna bedriva ett arbete som kommer ge möjlighet för fler att nå arbete och egen försörjning och skapa bättre samarbeten mellan olika organisationer och verksamheter, säger Lars Rickardt, projektchef på Stiftelsen Activa

Både vi och de samarbetspartners som kommer finnas med i projektarbetet ser fram emot att kunna skapa bättre samarbeten och bättre samordning som är till nytta för deltagarna i projekten, men också för hur vi bör organisera vårt arbete i framtiden, säger Lotta Karlsson-Andersson, VD på Stiftelsen Activa.

Nu hoppas vi att Sverige och svenska arbetsgivare ska få upp ögonen för den kompetens som de ukrainska kvinnorna besitter, säger Kristina Ljungdahl, framtida projektmedarbetare i Care-KIAS

Vid frågor kan du kontakta

Lotta Karlsson-Andersson, 070-7549630
lotta.karlsson-andersson@s-activa.se

Lars Rickardt, 070-7549622
lars.rickardt@s-activa.se

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund