Actíva gör ”All Time High”!

Fler i jobb, studier och sysselsättning än någonsin tidigare!

Resultatet för 2017 är det bästa någonsin under stiftelsens historia sedan starten 1989.  All time high innebär att totalt 106 personer, som annars har svårt att få jobb, har fått chansen till arbete eller studier.  Orsakerna är naturligtvis flera: en het arbetsmarknad, engagerade arbetsgivare, nyvaknat intresse för socialt engagemang, ökad samverkan med offentliga arbetsgivare, inte minst Region Örebro län. Actívas engagerade och kompetenta personal och en god samverkan med myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är avgörande för resultatet.

Ett  axplock av det som varit framgångsrikt 2017:

Actíva har i projektform utvecklat framgångsrik samverkan med Regionpsykiatrin i länet, där fler personer med mångårig sjukskrivning börjat arbeta eller studera. En samverkan som nu växlas upp med stöd av medel från Europeiska socialfonden. De nuvarande drygt tjugo platserna blir hundra från och med hösten 2017.

I Örebro län får fler jobb efter särgymnasiet än i de flesta andra län genom den samverkan som finns mellan Actíva och skolorna/kommunerna. Det lärlingsprojekt som startade under 2017 har idag snart 30 lärlingar igång runt om i länet och fler kursstarter planeras i samverkan med de kommunala vuxenutbildningarna runt om i länet.

Utlandspraktik =  rehabilitering med raketbränsle för personer som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utlandspraktiken har gjort att många börjat studera eller jobba.

Vill ni veta mer eller träffa personer som fått jobb, så hör av er  till Örjan Samuelsson, 070-754 96 30, orjan.samuelsson@s-activa.se

 

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund