Actíva beviljas nytt projekt!

Projekt Lärling – Jobb i sikte!

Actíva får 12 miljoner från Europeiska socialfonden till treårigt projekt i Örebro län. Ur projektansökan:

Projektet syftar till att i Örebro län utveckla en lärlingsutbildning för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. De utbildningar som idag erbjuds är antingen för dåligt anpassade till målgruppens speciella behov eller saknar tillräcklig grad av arbetslivskoppling. Projektägare är Stiftelsen Activa och projektet genomförs i samverkan mellan i första hand länets kommuner, Region Örebro län, Arbetsförmedlingen och ett antal arbetsgivare. Projektet bygger på en strukturerad samverkan mellan länets vuxenutbildningsresurser, vilket möjliggör att utbildningen kan formas utifrån lokala behov, erbjudas i hela länet och göras kostnadseffektiv då kommunerna kan samarbeta kring lärare, material, metodutveckling etc.

Projektet startar med en analys- och planeringsfas den 1 maj 2016  och de första lärlingarna kan börja under senhösten 2016.

Vill du veta mer kontakta gärna Actívas verksamhetschef Örjan Samuelsson, 070-754 96 30.

 
 
 

Anpassa sidan

Behöver du anpassa text eller utseende på webbsidan?

Här kan du anpassa webbplatsen så att den bättre passar dina behov. Du kan öka textstorlek, öka radavstånd, öka ordens mellanrum och välja mellan ett antal färgkombinationer.

Du måste ha JavaScript i din webbläsare och acceptera kakor (cookies) för att det ska fungera.

Textstorlek

Radavstånd

Ordmellanrum

Färgkombinationer

 
Standard Gul text, svart bakgrund Grå text, ljusblå bakgrund Vit text, mörkblå bakgrund