Motiverande samtal (MI), 2 + 1 dagar grundutbildning

Kurstillfälle våren 2024:

Datum:

22-23 februari samt 3 maj 2024

Tid: 9:00-15:00      

Du kan delta via din dator vid digital utbildning. Inga förkunskaper i Zoom krävs. Du får information om hur du kan delta.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod där du får lära dig att hjälpa en person igenom en förändringsprocess. Utbildningen riktar sig till dig som vill få en förståelse och kunskap för att förstärka och lyfta fram personens egna motiv till förändring.

Under 2+1 dagar kommer du få lära dig de grundläggande principerna och förhållningssättet som finns kring motiverande samtal. Du får öva på att ställa öppna frågor, lyssna, reflektera och lära dig hur man kan förebygga och hantera motstånd som kan uppstå. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och hemuppgifter.