Motiverande samtal (MI), 2 + 1 dagar grundutbildning

Kurstillfälle hösten 2022:

Datum:

Ta kontakt för datum!

 

Tid: 9:00-15:00      

Du kan delta via din dator vid digital utbildning. Inga förkunskaper i Zoom krävs. Du får information om hur du kan delta.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod där du får lära dig att hjälpa en person igenom en förändringsprocess. Utbildningen riktar sig till dig som vill få en förståelse och kunskap för att förstärka och lyfta fram personens egna motiv till förändring.

Under 2+1 dagar kommer du få lära dig de grundläggande principerna och förhållningssättet som finns kring motiverande samtal. Du får öva på att ställa öppna frågor, lyssna, reflektera och lära dig hur man kan förebygga och hantera motstånd som kan uppstå. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och hemuppgifter.

Denna utbildning erbjuder vi med vår utbildare Maria Högberg:

Maria har arbetat med föreläsningar och utbildning i olika former i drygt 20 år. Under denna tid har hon alltid läst vidare och fördjupat sig. En kombination av både ledarskap, sjuk- och friskvård, grupputbildningar och individuell coachning, har givit henne ett helhetstänk i mötet med människor. Maria är medlem i MINT. Hon erbjuder både grundutbildningar i Motiverande samtal, fördjupningsutbildningar samt utbildningar riktade till chefer och ledare.

 

Annette Holmblad , utbildare och kontaktperson:

annette.holmblad@s-activa.se             Tel: 070-754 92 11

 

 

Denna sida uppdaterades Måndag 30 januari, 2023 av Annette.