Pågående projekt

cofunded_erasmus

RECAR är ett projekt inom Erasmus+, strategiska partnerskap vuxenutbildning och Actíva är med som projektpartner. Målet med projektet är att ta fram en ”casebook”, dvs samlade fallbeskrivningar, som ett underlag för jobbcoacher, studie- och yrkesvägledare etc. för att bättre och effektivare vägleda målgruppen personer med funktionsnedsättning. Materialet riktar sig även till dem som utbildar ovanstående yrkesgrupper och kommer att testas och utvärderas innan det är klart att användas.

Projektet för samman sex länder och förutom Actíva deltar ADPI, Frankrike (projektägare); FDO, Spanien; DIA-SPORT Association, Bulgarien och BD center, Polen.

Denna sida uppdaterades Torsdag 4 december, 2014 av Åsa Engström.