Jobb i sikte

Jobb i sikte var ett samverkansprojekt där Gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar med att ge ett omfattande stöd till Gymnasiesärskolans elever. Syftet var att öka deras möjlighet till arbete efter att de slutat skolan. Efter projektets slut går nu verksamheten in i Actívas regi.

Metod: Genom att en stor del av utbildningen under det sista året flyttas ut till olika arbetsplatser, får eleverna en större kunskap om arbetslivets krav och villkor. Efter att ha kartlagt deltagarnas intresseområden söker vi praktikplatser. Under praktiken finns personliga biträden med som stöttar och fungerar som en länk mellan arbetsgivare och deltagare. Detta stöd fortsätter även när deltagaren blivit anställd.

Se film om Jobb i sikte!

Denna sida uppdaterades Tisdag 6 juli, 2021 av Åsa Engström.