Rikskonferens 2022

Activas rikskonferens 2022

 

Tema: Metodarbete med utökade målgrupper

Sedan  2004 har Actíva anordnat en rikskonferens med teman som anknyter till funktionsnedsättning. En mängd intressanta, kompetenshöjande, gripande och roliga föreläsare har passerat på konferenserna under årens lopp.

Vi har sett en förändring där det finns några gemensamma nämnare som de flesta som jobbar inom arbetsrehabilitering står inför just nu : Metodarbete med utökade målgrupper! Det kan handla om språksvaga /nyanlända, beroendeproblematik, och/eller en samsjuklighet. Vi kommer även rikta fokuset mot de såkallade ”hemmasittarna”. Hur lyckas vi nå dem?

Följ med oss under vår fysiska 2 dagars konferens och hitta svaren! Få verktyg och ny inspiration till att möta era utökade målgrupper.

Kostnad: 4295 kr (exkl moms) inkl konferensmiddag, lunch och fika 2 dagar.
(För deltagande endast 1 dag 2190 kr (exkl. moms)

OBS ANMÄLAN ÄR BINDANDE MEN KAN ÖVERLÅTAS TILL EN ANNAN.
Kostnad för boende tillkommer och bokas av er själva!

Plats: Elite Stora hotellet Örebro

 

(Programmet uppdateras löpande, Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet)


Onsdagen den 5 oktober kl 09:00-16:00 

08.30 Välkommen, registrering & fika 

08.50  Moderator hälsar välkommen! 

09.00 -10.30 (kort paus) Annika Nordgren, Etableringslyftet, Hur hjälper man nyanlända in på arbetsmarknaden? Vad fungerar?

Medarbetare från ESF-projektet Etableringslyftet berättar om hur man med hjälp av språkstödjare lyckats hitta arbete eller CSN-studier till 6 av 8 deltagare. Lyssna på vilken skillnad kunskap om kulturella skillnader och sociala koder kan göra tillsammans med kunskap om det svenska systemet och konkret hjälp med att hantera det.

Paus 20 min 

10.50 X 

12.00 Lunch 

13.00- 14.30 Sara Hållstrand Martinsson, Huddinge Kommun. IPS integrerat i beroendevård

Sara delar goda exempel på hur man kan jobba med deltagare och  nätverksarbete vid IPS integrerat i beroendevård.

14.30 Fika 

14.50-16.00 4 UVAS, Fryshuset

Åtskilliga rapporter och utredningar har visat att samverkan kring uvas (Unga som varken arbetar eller studerar) måste öka. Samhället behöver kraftsamla och alla sektorer, både den offentliga, idéburna och den privata, måste samarbeta. Rapporter som Fryshuset tagit fram med utgångspunkt i ungas egna åsikter vittnar om situationer där samverkan brustit och om lågt förtroende för samhället.  I vårt arbete har vi träffat representanter från olika sektorer för att skapa en struktur för långsiktig samverkan genom ett samverkansprotokoll. Vi kommer att berätta om vårt arbete och presentera våra resultat. 4-uvas är ett ESF-finansierat projekt som syftar till att tydliggöra civilsamhällets roll inom arbetsmarknadspolitiken genom att skapa ett sektorsöverskridande samverkansprotokoll för unga som varken arbetar eller studerar.

 

19:00 Konferensmiddag 

Kvällsunderhållning 

 

Torsdagen den 6 oktober kl 09:00-15:00 

09.00-10.00 Projekt Activa (Jobboost, IPS 2.0, Arbetsspår och fd projektet Nyanländ som ger info om tips och erfarenheter)

10.00-10.40 Organiserat mingel och fika 

Paus 20 min 

11.00- 12.00  Ulrika Gustafsson ”Att leda tydligt–en vinst för alla”

En föreläsning om vinsten i att jobba språkutvecklande med kommunikation som redskap.

Vill du att fler ska kunna prestera mer – då är du välkommen att lyssna på Ulrika Gustafsson från U&A kompetens som under sin föreläsning vill visa att fler kan nå, få och behålla en anställning om vi lär oss mer om att jobba språkutvecklande och skapa arbetsplatser för fler.

​ Vad är unikt i svenska språket – vad kan vi göra för att underlätta så att vi blir förstådda? Genom att anpassa vårt språk, utifrån deltagarens/medarbetarens nivå och säkerhetsställa med öppna frågor så har vi förtydligat och försäkrat oss om att fler förstår.

Ulrika svarar på frågan – vad krävs av dig för att våga leda tydligt.

12-13 Lunch

13.00-15.00 (inkl kort bensträckare) Inspirationsföresläsning, Arena för Utveckling

Arena För Utveckling är aktiv inom LSS-insatsen daglig verksamhet. En del av de människor de möter och stöttar har i perioder haft svårt att lämna hemmet.

AFU berättar om vad och hur de gör för att individen ska få lyckas! De har en metod, och de har hundra metoder – Grunden måste alltid anpassas efter individen, och dennes behov och önskemål.

Deras metod har för dem fungerat väl utifrån de förutsättningar de har som daglig verksamhet i Stockholm. De kommer att berätta om de stora delarna i den, vilka förutsättningar de själva har fått skapa och en rad framgångsfaktorer de sett över tid.

15.00 Fika och avslut 

 


Denna sida uppdaterades Tisdag 24 maj, 2022 av Annette.