Rikskonferens 2021

Activas digitala rikskonferens 2021

Sedan  2004 har Actíva anordnat en rikskonferens med teman som anknyter till funktionsnedsättning. En mängd intressanta, kompetenshöjande, gripande och roliga föreläsare har passerat på konferenserna under årens lopp.

År 2021 anpassade vi oss efter rådande omständigheter och valde en digital konferens! Intressanta och lärorika föreläsningar, spännande interaktiva inslag samt lunch ingick!

Konferensen hade som fokus Psykisk ohälsa från ett lärande perspektiv. Där fick vi ta del av Ingrid Wittes föreläsning, doktorand vid Örebro universitet som föreläste om psykisk ohälsa på arbetsplatser.

Åsa Kadowaki – Let’s ACT! Att hjälpa utan att stjälpa.
Åsa Kadowaki är specialist i psykiatri och legitimerad KBT psykoterapeut med fokus på hälsa. Hon påminner oss om att det
är svårt att bli frisk om man aldrig varit sjuk. Mycket av den ohälsa vi fokuserar på handlar om normala reaktioner på vanliga
livshändelser.

Den danska BIP-forskningen i en svensk kontext. Samordningsförbundet i Halland påbörjade en
implementering av den danska BIP-forskningen för två år sedan.
Vad säger denna forskning och vad visar evidens vara verksamt för att få deltagare i arbete/studier?
Vi fick ta del av deras erfarenheter, framgångsfaktorer och utmaningar genom Samuel Grahn.

Sist men inte minst fick vi information om Stiftelsen Actívas ESF-projekt, Från nyanländ till medarbetare, IPS och Arbetsspår.

 

Några kommentarer från årets konferens:

Jag tyckte alla föreläsare var väldigt intressanta. Tog med mig mycket från BIP och hur vi bäst kan arbeta kring individen. Även Åsas föreläsning var mycket givande. Tar med mig mycket vidare in i arbetet, kändes som man fick en del konkreta verktyg/idéer vilket är positivt.

 

Helthet ämne, talare allt superbra. Lite tydligare schema med raster vore skönt … Stort tack bästa på länge !!!

 

Intressant konferens, från ett personligt och professionellt sätt.

 

Föreläsningen från Ingrid Witte, alltid intressant att lyfta blicken och få helikopterperspektiv

 

Vikten av att arbeta med parallella insatser, helhet- och metaperspektiv, samverkan, lär ut kunskap med målet att lära leda sig själv. Samuel Grahn och Åsa Kadowakis mycket bra informativa föredrag. Arbeta mer efter ovanstående och satsa på kompetensutveckling för personal.

 

Jag tyckte alla föreläsare var väldigt intressanta!

 

Jag har fått mer insikt i de olika projekten som bedrivs av Activa.

 

 

Vi tar med oss er feedback och önskemål om fler bensträckare och schema synligt under kommande konferenser. Stort tack för ert deltagande!

Denna sida uppdaterades Onsdag 17 november, 2021 av Annette.