Våra utbildningar

Handledarutbildning

Handleder du människor som behöver extra hjälp och stöd för att nå en anställning? Eller handleder du kanske människor som behöver en meningsfull sysselsättning? Känner du att du behöver mer kunskaper kring bemötande och för att öka din förmåga att kunna motivera andra i en positiv riktning? Att lära känna sig själv är en förutsättning för att kunna leda andra – vill du följa med på den resan? Activa har skapat en handledarutbildning som riktar sig till just dig, som behöver fördjupade kunskaper och extra energi, så att du kan fortsätta ditt så viktiga arbete!

Gå hela utbildningen på åtta halvdagar, eller välj de delar som just ni har behov av!

Att förstå hur viktigt det är att känna sig själv för att kunna leda andra är en sak, men att göra något åt det är en annan. Utbildningen genomsyras av empowerment, gruppdiskussioner och egna ställningstaganden. Det kommer att krävas ett stort engagemang från dig, du behöver både lyssna, aktivt delta och bjuda på dina erfarenheter, vi tror nämligen på att alla har något intressant att bidra med!

Innehåll

  • Motivation – viktigare än resurser, hur kan vi bli bättre på det?
  • Beteenden – hur ”tar vi tag” i icke önskvärda beteenden?
  • Kommunikation – bristande kommunikation är ofta boven i dramat till konflikter
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa – hur bemöter vi människor med funktionsnedsättning? Vilka krav kan vi ställa?

Kan inte ni komma till oss, så kommer vi till er – vi finns där ni finns!

Välj de delar som just er organisation behöver!

Övriga valbara delar:

JOHARI-fönster – vem är jag och vilken sida av mig känner du?

KASAM – hur kan vi göra våra arbetsuppgifter både begripliga, hanterbara och meningsfulla?

Värderingar och attityder – hur kan vi påverka dem i rätt riktning?

Utbildare

Personer med lång erfarenhet av ledarskap och olika chefsbefattningar samt vana utbildare med erfarenheter i de olika ämnena.

Målgrupp

  • Ni som arbetar som handledare, inom privat eller offentlig sektor och behöver mera kunskaper kring ledarskapsfrågor.
  • Ni som handleder personer med funktionsnedsättning eller andra marginaliserade grupper som behöver extra stöd och hjälp för att komma vidare.

Dag 1: 9.30-16.30, dag 2 9.00-16.00
Lunch och fika ingår!

Frågor eller anmälan, ring eller mejla oss, vi svarar gärna:

Bertil Johansson, 070 – 754 96 31 bertil.johansson@s-activa.se

Katarina Bruun, 070–754 96 25 katarina.bruun@s-activa.se

Läs om metodhandledning      Läs om referenser

Denna sida uppdaterades Måndag 23 oktober, 2017 av Åsa Engström.