Våra utbildningar

Activa har skapat en fördjupningsutbildning på en dag om IPS som metod för att arbeta med personer som kommer från en missbruksbakgrund.

Utbildningsinnehåll:

  • Vad är missbruk? Finns det olika typer av missbruk och vem avgör när bruk blir missbruk?
  • Vad säger principer och programtrohetsskala om att arbeta med personer med missbruksproblematik?
  • Vi pratar om att skapa en god grund för vårt arbete med hjälp av en god introduktion.
  • Team och samverkansfrågor diskuteras.
  • Vi pratar också om sekretess och hur ett stöd och uppföljningar skulle kunna se ut.

Utbildningen vänder sig främst till dig som gått vår SE – IPS grundutbildning på 4 dagar, men även till dig som redan kan och arbetar professionellt och vill fördjupa dig ytterligare.

Utbildare: Bertil Johansson enhetschef, Activa utbildning. Bertil har lång erfarenhet av arbete med metoden och är bland annat utbildad SIUS-konsulent och IPS utbildad på Lunds universitet. Bertil har också erfarenhet av arbete inom missbruksvården. Han har utbildat grupper i metod och håller handledning runt om i landet. 

Intresserad? Vill du veta mer? Ring eller mejla mig– jag svarar gärna!

Bertil Johansson        bertil.johansson@s-activa.se     019 -20 96 31

Denna sida uppdaterades Tisdag 26 november, 2019 av Ann Branzell.