Om Activa

Actívas styrelse

Styrelsens ordinarie ledamöter kommer från Region Örebro län och Örebro kommun, länets övriga kommuner har tre ersättarplatser.

Ordförande
Marianne Skinnars-Bruno, fd sjukhusdirektör, Region Örebro län

Vice ordförande
Daniel Jonsson Hammargren , Direktör Social välfärd, Örebro kommun

Ledamöter
Lotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildning & arbetsmarknadsförvaltningen Örebro kommun

Sofia R Persson, förvaltningschef, Förvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun

Elisabeth Ljunglöf, verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen Region Örebro Län

Erik Sjöberg, biträdande områdeschef,  Regionpsykiatrin, Region Örebro län

Ersättare
Jan-Åke Ahlin, områdeschef, Socialtjänsten, Laxå kommun

Ingmar Ångman, socialchef, Degerfors kommun.

Marie Louise Forsberg Fransson, socialchef, Ljusnarsbergs kommun

 

 

Denna sida uppdaterades Tisdag 17 oktober, 2017 av Åsa Engström.