Om Activa

Actívas styrelse

Styrelsens ordinarie ledamöter kommer från Region Örebro län och Örebro kommun, länets övriga kommuner har tre ersättarplatser.

Ordförande
Marianne Skinnars-Bruno, utredare, Region Örebro län

Vice ordförande
Isabell Landström, Seniorrådgivare, Örebro kommun

Ledamöter
Lotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildning & arbetsmarknadsförvaltningen Örebro kommun

Ann-Mari Gustafsson, verksamhetschef för Vuxenhabiliteringen, Region Örebro län

Sofia R Persson, förvaltningschef, Förvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun

Erik Sjöberg, biträdande områdeschef, psykiatrin i Örebro län

Ersättare
Jan-Åke Ahlin, områdeschef, Socialtjänsten, Laxå kommun

Ingmar Ångman, socialchef, Degerfors kommun.

Anders Nordlund, bildningschef, Ljusnarsbergs kommun

 

 

Denna sida uppdaterades Tisdag 6 september, 2016 av Åsa Engström.