Om Activa

Actívas styrelse

Styrelsens ordinarie ledamöter kommer från Region Örebro län och Örebro kommun, länets övriga kommuner har tre ersättarplatser.

Ordförande
Marianne Skinnars-Bruno, fd sjukhusdirektör, Region Örebro län

Vice ordförande
Daniel Jonsson Hammargren , Direktör Social välfärd, Örebro kommun

Ledamöter
Lotta Karlsson-Andersson, förvaltningschef, Vuxenutbildning & arbetsmarknadsförvaltningen Örebro kommun

Sofia R Persson, förvaltningschef, Förvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun

Elisabeth Ljunglöf, verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen Region Örebro Län

Erik Sjöberg, biträdande områdeschef,  Regionpsykiatrin, Region Örebro län

Mikael Ramnerö, områdeschef, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, Örebro kommun

Patrik Jonsson, tillträdande förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen, Örebro kommun.

Ersättare
Jan-Åke Ahlin, områdeschef, Socialtjänsten, Laxå kommun

Ingmar Ångman, socialchef, Degerfors kommun.

Marie Louise Forsberg Fransson, socialchef, Ljusnarsbergs kommun

 

 

Denna sida uppdaterades Måndag 19 mars, 2018 av Åsa Engström.