Jobb

Aktuella avtal

Arbetsförmedlingen

Stöd och matchning

Kommunavtal

Örebro kommun, Karlskoga kommun, Degerfors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Kumla kommun, Nora kommun, Hallsbergs kommun samt Alléskolan.

Finansiella samordningsförbund (FINSAM)

Örebro, Degerfors/Karlskoga.

Känner du någon som du tror skulle vilja få stöd av Actíva?

Har du funderingar kring eventuella samarbeten?

Kontakta Örjan Samuelsson på 070-754 96 30.

Denna sida uppdaterades Tisdag 13 september, 2016 av Åsa Engström.